Contact +32 (0) 3 297 11 08 info@elev8it.be 
Volg ons

IT-management

Het uitbesteden van je infrastructuur geheel of gedeeltelijk, transparant, kwalitatief hoogstaand,

pro-actief handelen, betrouwbaar en betaalbaar ... zo doen we het allemaal.

Contacteer ons met je vragen en behoeften en wij doen voor jouw de analyse en een mooi voorstel!

IT Management

Onder IT Management of Managed Services verstaat Elev8IT dat je je IT-omgeving (servers, cloud) of een gedeelte hiervan aan Elev8IT uitbesteedt. Elev8IT doet dit op een transparante manier met een aantal kwaliteitsgaranties, met proactief optreden en met gegarandeerde reactietermijnen. Managed Services zijn zowel een zaak van goed onderhouden en geconfigureerde servers, als van goede ondersteuning op de werkvloer – en niet te vergeten van goede en onderbouwde beslissingen op managementniveau.

Onderstaande diensten kunnen naargelang de overeenkomst hiervan deel uitmaken of niet.

Betrouwbare en stabiele infrastructuur

Elev8IT zorgt voor aankoop en installatie van servers, netwerk (WAN/LAN/WiFi), desktops, laptops, printers, firewall, databanken, software en back-up oplossing aan de beste condities. Deze worden geïnstalleerd en geconfigureerd zodat je het jaar rond 24 uur per dag en 7 dagen per weekop je IT beroep kan doen en downtime vermeden wordt.

Onderhoud door gespecialiseerd IT-personeel

De medewerkers van Elev8IT staan garant voor de installatie en het onderhoud van uw IT-omgeving. Zij zullen U tevens adviseren rond de beste oplossingen in uw specifieke situatie.

Security policy

Elev8IT zorgt voor aankoop en installatie van een firewall, antivirus- en antispam- oplossingen op server en clients. Ook wordt dit alles gemonitord, indien mogelijk worden besmettingen met virussen als dusdanig voorkomen. Duikt er toch nog een probleem op dan lossen we dit op.

Back-ups

Elev8IT zorgt voor dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse back-ups waarop je indien nodig kan terugvallen indien er gegevens per ongeluk gewist werden of gewijzigd werden. Op voorhand wordt een plan opgemaakt, dat vastlegt hoe ver je in de tijd wil teruggaan om gegevens terug te halen.

As a service

365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag monitoring van servers, websites en intranet.

Elev8IT installeert een monitoring service die al je servers, websites en intranet dag en nacht preventief in het oog houdt en bij problemen de nodige personen per e-mail en/of sms kan verwittigen dat actie nodig is.

Bij urgente problemen neemt Elev8IT de nodige acties om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Indien nodig wordt hierbij beroep gedaan op de onderhoudsservices van de leverancier van de apparatuur.

Elev8IT stelt een disaster recovery plan op zodat op voorhand geweten is wat er allemaal dient te gebeuren in geval van grote problemen.